EFT a MATRIX


Emotional Freedom Techniques - EFT

aneb česky Techniky osvobození emocí spojují poznatky ze Západu (psychologie, NLP...) s Východním vzděláním (čínská medicína, meridiány). Jde o unikátní znalosti umožňující uvolnit bloky v těle i psychice - omezující přesvědčení či traumata.


Matrix Reimprinting (MR)

Vysoce pokročilá verze EFT, která je založena na poznatcích kvantové fyziky a buněčné biologie. Prožité stresující události umožňuje nahradit pozitivním obrazem.


Matrix Rebirth

Pokročilá verze EFT uvolňující traumata spojená s porodem.

META-medicína (TM)

TM je diagnostický nástroj, který vychází z poznatků Germánské nové medicíny. Diagnostika pracuje s poznatky, že každý emoční konflikt je přímo vázán na tělo, konkrétní orgán. Vysvětluje také, jak se v čase jednotlivé typy konfliktů projevují do těla. 

Meta-medicína je pouze diagnostický nástroj. Ke zpracování konfliktů používám EFT.