EFT a MATRIX


Emotional Freedom Techniques - EFT

spojuje poznatky ze Západu (psychologie, NLP...) s Východním vzděláním (čínská medicína, meridiány). Jde o unikátní znalosti umožňující uvolnit bloky v těle i psychice omezující přesvědčení či traumata.


Matrix Reimprinting (MR)

Vysoce pokročilá verze EFT, která je založena na poznatcích kvantové fyziky a buněčné biologie. Prožité stresující události umožňuje nahradit pozitivním obrazem.


Matrix Rebirth

Pokročilá verze EFT uvolňující traumata spojená s porodem.

EFT - techniky osvobození emocí

EFT je moderní technika harmonizující lidský organismus. Metoda spojuje psychologické poznatky se znalostmi o meridiánových drahách v těle. Účinnost EFT spočívá v ťukání na meridiánové body a v současné psychologické práci. Dochází tak ke zpracování emocionálních bloků nebo negativních přesvědčení.

EFT lze aplikovat v oblasti:

emocí

(traumata, stres, hněv, nervozita, smutek, stud, pocit viny, pocit nejistoty, závislost apod.) 

fyzických potíží

dle poznatků Meta-medicíny existuje přímá souvislost mezi traumaty a fyzickým tělem

META-medicína (TM)

TM je diagnostický nástroj, který vychází z poznatků Germánské nové medicíny. Diagnostika pracuje s poznatky, že každý emoční konflikt je přímo vázán na tělo, konkrétní orgán. Vysvětluje také, jak se v čase jednotlivé typy konfliktů projevují do těla.

myšlenkových vzorců

negativních přesvědčení

(nezasloužím si, neschopný, bezcenný, neatraktivní, méněcenný apod.)

Zakladatel EFT

Tvůrcem EFT je Gary Craig, žák psychologa Dr. Callahana (zakladatel terapie TFT - Thought Field Therapy). Dr. Callahan objevil souvislost uvolnění emocí v důsledku stimulace meridiánových bodů a cíleného psychologického zaměření. 

Gary Craig terapii TFT zjednodušil a upravil a v roce 1995 ji zveřejnil. Metoda se velmi ujala ve Velké Británii, kde existuje mezinárodní organizace terapeutů, dříve AAMET - Association for Emotional Freedom Techniques.

Autoaplikace EFT

Metodu EFT je vhodné použít k autoaplikaci. Je bezpečná a její základy nejsou složité. Během jednodenního školení EFT se naučíte EFT pro vlastní použití.

Manuál EFT - základy

Tady naleznete odkaz na EFT manuál v češtině, který je zkrácenou verzí Manuálu od Garyho Craiga v AJ.