EFT a MATRIX


Emotional Freedom Techniques - EFT

spojuje poznatky ze Západu (psychologie, NLP...) s Východním vzděláním (čínská medicína, meridiány). Jde o unikátní znalosti umožňující uvolnit bloky v těle i psychice omezující přesvědčení či traumata.


Matrix Reimprinting (MR)

Vysoce pokročilá verze EFT, která je založena na poznatcích kvantové fyziky a buněčné biologie. Prožité stresující události umožňuje nahradit pozitivním obrazem.


Matrix Rebirth

Pokročilá verze EFT uvolňující traumata spojená s porodem.

EFT - techniky osvobození emocí

EFT je moderní technika harmonizující lidský organismus. Metoda spojuje psychologické poznatky se znalostmi o meridiánových drahách v těle. Účinnost EFT spočívá v ťukání na meridiánové body a v současné psychologické práci. Dochází tak ke zpracování emocionálních bloků nebo negativních přesvědčení.

EFT lze aplikovat v oblasti:

emocí

traumata, stres, hněv, nervozita, smutek, stud, pocit viny, pocit nejistoty, závislost apod.

fyzických potíží

dle poznatků Meta-medicíny existuje přímá souvislost mezi traumaty a fyzickým tělem

myšlenkových vzorců

negativních přesvědčení

nezasloužím si, neschopný, bezcenný, neatraktivní, méněcenný apod.

META-medicína 

META-medicína je diagnostický nástroj, který vychází z poznatků Germánské nové medicíny. Pracuje s poznatky, že každý emoční konflikt je přímo vázán na tělo, konkrétní orgán. Vysvětluje také, kdy se v čase jednotlivé typy konfliktů projevují do těla.

Zakladatel EFT

Tvůrcem EFT je Gary Craig, žák psychologa Dr. Callahana (zakladatel terapie TFT - Thought Field Therapy). Dr. Callahan objevil souvislost uvolnění emocí v důsledku stimulace meridiánových bodů a cíleného psychologického zaměření. 

Gary Craig terapii TFT zjednodušil a upravil a v roce 1995 ji zveřejnil. Metoda se velmi ujala ve Velké Británii, kde existuje mezinárodní organizace terapeutů, dříve AAMET - Association for Emotional Freedom Techniques.

Autoaplikace EFT

Metodu EFT je vhodné použít k autoaplikaci. Je bezpečná a její základy nejsou složité. Během jednodenního školení EFT se naučíte EFT pro vlastní použití.

Manuál EFT - základy

Tady naleznete odkaz na EFT manuál v češtině, který je zkrácenou verzí Manuálu od Garyho Craiga v AJ.