TERAPIE

EFT - emoční akupunktura bez jehel - řeší:

zdraví

fyzické i psychické

traumata 

vztahy

dětské problémy

omezující vzorce chování

EFT terapie je jemná, účinná a bezpečná. Účinnost terapie spočívá v propojení práce těla a mysli.​ K jednomu tématu potřebujete 1 - 5 sezení. 

Terapie pro dospělé

Klient a terapeut sedí proti sobě a v průběhu psychologické práce a uvolňování traumat stimulují ťukáním prstů meridiánové body.​

Délka terapie je 1 - 2 hodiny.

Terapie pro děti

Průběh dětské terapie je podobný jako u dospělého.

Pokud je dítě malé, přizpůsobuje se i průběh terapie - pracuje se např. s medvídkem, který při práci přebírá trauma dítěte.

​Na dětském problému pracuji vždy také s jedním z rodičů, tzn. i rodič podstupuje terapii.

Skype nebo telefon

Lze si domluvit terapii po telefonu či přes internet prostřednictvím Skype.

Alespoň na prvním sezení vidím ráda klienta osobně, ale není to podmínkou.