Pro jednotlivce - 

terapie a kurzy

KURZY EFT

Jednodenní kurz EFT je určen pro vlastní použití.

Součástí výuky je praxe a skripta dle stanov mezinárodní organizace EFT International.

AKTUÁLNĚ:

KURZ EFT: sobota 30. 9. 2023

Místo: Pronájem Klimentská, Klimentská 1443/50, Praha 1

Zvoňte venku na recepci, kurz se koná v prostorách zvaných "Krb".

Obědové možnosti.

Cena: Kč 3.500,- 

na účet: 670100-2207417734/6210

Pokud potřebujete vytisknout fakturu za platbu, prosím, napište.

Časový plán kurzu: od 9.00 do 17.00 hod. s přestávkou na oběd

Průběh školení:

  • představení ve skupině, ideální posazení účastníků v půlkruhu,
  • každý účastník dostane skripta dle mezinárodní organizace AAMET,
  • teorie, praktická ukázka na dobrovolníkovi (lze pracovat i "naslepo", tzn. neznáme příběh, ale pracujeme jen s emočním zatížením), vysvětlení ukázky,
  • aplikace EFT ve skupině,
  • přestávka na oběd,
  • teorie, praxe účastníků - ve dvojicích, kde jeden je terapeut a druhý klient. Po cca 25 minutách se role vymění.
  • dotazy k praxi a ukončení teorie,
  • individuální dotazy.

Naučíte se:

Rychle a efektivně

řešit emoční 

nepohodu a stres

Pracovat s vlastními

traumaty

Řešit zdravotní problémy

Překonávat překážky 

na cestě k úspěchu

EFT TERAPIE

EFT terapie je jemná, účinná a bezpečná. Účinnost terapie spočívá v propojení práce těla a mysli.​ K jednomu tématu potřebujete 1 - 5 sezení.  Cena terapie je Kč 1.500,-/hodina. Terapie je určena:

PRO DOSPĚLÉ

Klient a terapeut sedí proti sobě a v průběhu psychologické práce stimují ťukáním prstů meridiánové body, a tím dochází k uvolnění emočních zátěží.

Délka terapie je 1 - 2 hodiny.

ONLINE terapie

Lze si domluvit terapii po telefonu či přes internet (Skype, WhatsUp, Messenger, JitsiMeet)

PRO DĚTI

Průběh dětské terapie je podobný jako u dospělého. 

Pokud je dítě malé, přizpůsobuje se i průběh terapie - pracuje se například s medvídkem, který při práci přebírá trauma dítěte.

​Na dětském problému pracuji vždy také  s jedním z rodičů, tzn. i rodič podstupuje terapii. Je vhodné zpracovat jeho emoční zatížení k problému, tak i jeho souvislost s řešeným problémem.


Diskrétnost EFT

Sezení EFT umožňuje práci "naslepo" - klient nemusí otevřeně hovořit o svých problémech, lze pracovat pouze v emoční rovině.