Pro jednotlivce

EFT TERAPIE

EFT terapie je jemná, účinná a bezpečná. Účinnost terapie spočívá v propojení práce těla a mysli.​ K jednomu tématu potřebujete 1 - 5 sezení. Terapie je určena:

PRO DOSPĚLÉ

Klient a terapeut sedí proti sobě a v průběhu psychologické práce stimují ťukáním prstů meridiánové body, a tím dochází k uvolnění emočních zátěží.

Délka terapie je 1 - 2 hodiny.

PRO DĚTI

Průběh dětské terapie je podobný jako u dospělého. 

Pokud je dítě malé, přizpůsobuje se i průběh terapie - pracuje se např. s medvídkem, který při práci přebírá trauma dítěte.

​Na dětském problému pracuji vždy také  s jedním z rodičů, tzn. i rodič podstupuje terapii. Je vhodné zpracovat jeho emoční zatížení k problému, tak i jeho souvislost s řešeným problémem.

PŘES SKYPE/TELEFON

Lze si domluvit terapii po telefonu či přes internet prostřednictvím Skype.

Alespoň na prvním sezení vidím ráda klienta osobně, ale není to podmínkou.


Diskrétnost EFT

Sezení EFT umožňuje práci "naslepo" - klient nemusí otevřeně hovořit o svých problémech, lze pracovat pouze v emoční rovině.


KURZ EFT

Jednodenní kurz EFT je určeny pro vlastní použití.

Součástí výuky je praxe a skripta dle stanov mezinárodní organizace AAMET.

Naučíte se:

Rychle a efektivně

řešit emoční 

nepohodu a stres

Pracovat s vlastními

traumaty


Řešit zdravotní problémy

Překonávat překážky 

na cestě k úspěchu

Kurzy EFT jsou určeny:

Pro jednotlivce


Pro skupiny