PRO FIRMY

SKUPINOVÝ PROGRAM


KURZ EFT 

jednodenní školení pro skupinu 8 - 10 lidí

Cílem kurzu je umět zpracovat stres, emoce či traumata, které brání tvůrčí a efektivní práci a seberealizaci ve firmě. 

INDIVIDUÁLNÍ PROGRAM


EFT sezení pro zaměstnance

Individuální sezení s profesionálním terapeutem, kde lze odblokovat problémy týkající se psychiky či fyzického zdraví.

EFT - Emotional Freedom Techniques

EFT - techniky osvobození emocí je moderní technika harmonizující lidský organismus. Metoda spojuje psychologické poznatky se znalostmi o meridiánových drahách v těle. Účinnost EFT spočívá v ťukání na meridiánové body a v současné psychologické práci. Dochází tak ke zpracování emocionálních bloků nebo negativních přesvědčení.

EFT lze aplikovat v oblasti:

emocí 

(traumata, stres, hněv, nervozita, smutek, stud, pocit viny, pocit nejistoty, závislost apod.) 

fyzický potíží

dle poznatků Meta-Medicíny existuje přímá souvislost mezi traumaty a fyzickým tělem


META-medicína (TM)

TM je diagnostický nástroj, který vychází z poznatků Germánské nové medicíny. Diagnostika pracuje s poznatky, že každý emoční konflikt je přímo vázán na tělo, konkrétní orgán. Vysvětluje také, jak se v čase jednotlivé typy konfliktů projevují do těla.

myšlenkových vzorců

negativních přesvědčení 

(nezasloužím si, neschopný, bezcenný, neatraktivní, méněcenný apod.)

Zakladatel EFT

Tvůrcem EFT je Gary Craig, žák Dr. Callahana (zakladatel terapie TFT - Thought Field Therapy). Gary Craig terapii TFT zjednodušil a upravil a v roce 1995 ji zveřejnil. Metoda se velmi ujala ve Velké Británii, kde existuje mezinárodní organizace terapeutů, dříve AAMET - Association for Emotional Freedom Techniques.

Autoaplikace EFT

Metodu EFT je vhodné použít k autoaplikaci. Je bezpečná a její základy nejsou složité. Během jednodenního školení EFT se naučíte EFT pro vlastní použití.

SKUPINOVÝ PROGRAM

kurz EFT

jednodenní školení EFT pro 8 - 10 lidí

Časový plán: od 9.00 do 17.00 hod. s přestávkou na oběd

Průběh školení: 

  • představení ve skupině, ideální posazení účastníků v půlkruhu, 
  • každý účastník dostane skripta dle mezinárodní organizace AAMET,
  • teorie, praktická ukázka na dobrovolníkovi (lze pracovat i "naslepo", tzn. neznáme příběh, ale pracujeme jen s emočním zatížením), vysvětlení ukázky,
  • aplikace EFT ve skupině,
  • přestávka na oběd,
  • teorie, praxe účastníků - ve dvojicích, kde jeden je terapeut a druhý klient. Po cca 25 minutách se role vymění.
  • dotazy k praxi a ukončení teorie,
  • individuální dotazy.

Díky EFT můžete:

Efektivně zvládat stres

Překonávat překážky

k úspěchu

Poradit si se zdravím

INDIVIDUÁLNÍ PROGRAM


Sezení EFT pro zaměstnance


Individuální sezení EFT trvá přibližně 1,5 hodiny. Terapeut i klient sedí proti sobě, stimulují poklepem prstů 15 meridiánových bodů a řeší problémová témata. Ťukání a cílená psychologická práce způsobuje uvolnění a "odplavení" probíraných emočních zátěží. K jednomu tématu je třeba 1 - 5 sezení.

Diskrétnost EFT

Sezení EFT umožňuje práci "naslepo" - klient nemusí otevřeně hovořit o svých problémech, lze pracovat pouze v emoční rovině.

EFT po telefonu či Skypu

Sezení EFT lze udělat také přes telefon či Skype.

Sezení EFT umožní:

Vyřešit 

osobní problémy

Zlepšit měkké dovednosti


Získat prosperitu 

a zdraví