PRO FIRMY

SKUPINOVÝ PROGRAM


KURZY EFT 

INDIVIDUÁLNÍ PROGRAM


EFT sezení pro zaměstnance

EFT - Emotional Freedom Techniques

EFT - techniky osvobození emocí je moderní technika harmonizující lidský organismus. Metoda spojuje psychologické poznatky se znalostmi o meridiánových drahách v těle. Účinnost EFT spočívá v ťukání na meridiánové body a v současné psychologické práci. Dochází tak ke zpracování emocionálních bloků nebo negativních přesvědčení.

EFT lze aplikovat v oblasti:

emocí 

traumata, stres, hněv, nervozita, smutek, stud, pocit viny, pocit nejistoty, závislost apod.

fyzických potíží

dle poznatků Meta-medicíny existuje přímá souvislost mezi traumaty a fyzickým tělem

myšlenkových vzorců

negativních přesvědčení 

nezasloužím si, neschopný, bezcenný, neatraktivní, méněcenný apod.

META-medicína

META-medicína je diagnostický nástroj, který vychází z poznatků Germánské nové medicíny. Pracuje s poznatky, že každý emoční konflikt je přímo vázán na tělo, konkrétní orgán. Vysvětluje také, kdy se v čase jednotlivé typy konfliktů projevují do těla.

Zakladatel EFT

Tvůrcem EFT je Gary Craig, žák Dr. Callahana (zakladatel terapie TFT - Thought Field Therapy). Gary Craig terapii TFT zjednodušil a upravil a v roce 1995 ji zveřejnil. Metoda se velmi ujala ve Velké Británii, kde existuje mezinárodní organizace terapeutů, dříve AAMET - Association for Emotional Freedom Techniques.

Autoaplikace EFT

Metodu EFT je vhodné použít k autoaplikaci. Je bezpečná a její základy nejsou složité. Během jednodenního školení EFT se naučíte EFT pro vlastní použití.

SKUPINOVÝ PROGRAM

Kurzy EFT

Jednodenní školení EFT pro 4 - 10 lidí

Časový plán: od 9.00 do 17.00 hod. s přestávkou na oběd

Průběh školení: 

  • představení ve skupině, ideální posazení účastníků v půlkruhu, 
  • každý účastník dostane skripta dle mezinárodní organizace AAMET,
  • teorie, praktická ukázka na dobrovolníkovi (lze pracovat i "naslepo", tzn. neznáme příběh, ale pracujeme jen s emočním zatížením), vysvětlení ukázky,
  • aplikace EFT ve skupině,
  • přestávka na oběd,
  • teorie, praxe účastníků - ve dvojicích, kde jeden je terapeut a druhý klient. Po cca 25 minutách se role vymění.
  • dotazy k praxi a ukončení teorie,
  • individuální dotazy.

Díky EFT můžete:

Efektivně zvládat stres

Překonávat překážky

k úspěchu

Poradit si se zdravím

INDIVIDUÁLNÍ PROGRAM


Sezení EFT pro zaměstnance


Individuální sezení EFT trvá přibližně 1,5 hodiny. Terapeut i klient sedí proti sobě, stimulují poklepem prstů 15 meridiánových bodů a řeší problémová témata. Ťukání a cílená psychologická práce způsobuje uvolnění a "odplavení" probíraných emočních zátěží. K jednomu tématu je třeba 1 - 5 sezení.

Diskrétnost EFT

Sezení EFT umožňuje práci "naslepo" - klient nemusí otevřeně hovořit o svých problémech, lze pracovat pouze v emoční rovině.

EFT po telefonu či internetu

Sezení EFT lze udělat také přes telefon či internet (Skype, WhatsUp apod.)

Sezení EFT umožní:

Vyřešit 

osobní problémy

Zlepšit měkké dovednosti


Získat prosperitu 

a zdraví