GDPR


GDPR/Zpracování osobních údajů podle právních předpisů, s účinností ode dne 25.5.2018 dle zákona
č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, (zákon o ochraně osobních údajů a o změně a doplnění
některých zákonů) a taktéž v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č.2016/679 (O
ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů).

...