Práce s klientem

EFT terapie - délka a průběh, odměna - cena

Práce s klientem trvá 1 až 1,5 hodiny. Terapeut i klient sedí, povídají si o řešených tématech a poklepem prstů stimulují postupně asi 15 meridiánových bodů. Ťukání na jednotlivé body způsobuje uvolnění energetického proudění v těle, které „odplavuje“ probírané emoční zátěže, negativní přesvědčení i fyzické příznaky onemocnění.

Hodnotím svou práci na Kč 1.500,- za hodinu, záleží však i na vašich možnostech a pocitu, takže dohoda je možná.

terapeut

Dětské terapie EFT

Metoda EFT je jemná a bezpečná, takže ji lze použít i na velmi malé děti. S dětmi se pracuje podobně jako s dospělými, nebo se může vzít na pomoc medvídek, na kterého dítě přenáší řešené téma. Terapeut pak ťuká na medvídka a s dítětem řešené téma probírá.

Pokud jsou děti velmi malé, nebo nemají o terapii zájem, lze pracovat na jejich problémech přes rodiče. Velmi často  jsou záležitosti dětí propojeny s rodiči, a proto je velmi účinné pracovat právě s nimi. Vzájemná vazba a účinná práce  alespoň s  jedním rodičem se týká i starších a dospělých dětí.

terapeut


Diskrétnost EFT

Terapie umožňuje práci „naslepo“ – klient nemusí otevřeně hovořit o svých problémech, lze pracovat pouze v emoční rovině.

EFT sezení – telefon, skype

Terapii lze provádět také přes telefon nebo PC (skype). Pro první seznámení s metodou je však lepší osobní kontakt.

EFT a lékařská péče

Terapie EFT není náhradou za běžnou lékařskou péči. Nedoporučuje se tedy vysazovat stanovenou léčbu a předepsané léky. Se zlepšením stavu po aplikaci terapie EFT lze snižovat dávky léků, popř. změnit léčbu, pouze však po konzultaci s ošetřujícím lékařem.